Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Nhân Tình Thế TháiNhân tình thế thái chuyện muôn đời
Oán trách than phiền đủ mọi nơi
Đạo đức suy đồi hoài tiếp diễn
Lương tâm chính trực mất tăm hơi
Chân thành đối đãi hao công sức
Nịnh hót ba hoa chỉ tốn lời
Cuộc sống phơi bày tùy cảm nhận
Trần gian khối kiểu lắm đường chơi
Trần gian khối kiểu lắm đường chơi
Tốt xấu khen chê chẳng tiếc lời
Kẻ vội theo chân phường bán nước
Tên mau kết bạn đứa buôn hơi
Tài ba nghĩa khí còn đơn lẻ
Bất hảo tay sai ở khắp nơi
Ỷ mạnh luôn bầy trò hiếp đáp
Nhân tình thế thái chuyện muôn đời


Vanessa Le

Đăng nhận xét