Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Chưa Báo Đáp


(Mượn câu đầu của Lý Thế Đạt)

“Nỗi lòng không biết tỏ cùng ai?”
Nên cứ bâng khuâng tự nhủ hoài
Nặng nghĩa ngày nao nhờ Phiếu Mẫu
Xa nhà thuở ấy dựng tương lai
Thường mong thuận dịp đền công đức
Sớm nhận hung tin cổi xác hài
Mặc niệm khấu đầu chưa đủ tỏ
Có chăng gặp lại kiếp hồi lai!

Cao Linh Tử
18/9/2015
Đăng nhận xét