Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Nến Hồng Cho Sinh Nhật Ái Hữu

    
(Noel Sinh Nhật Ái Hữu Thủy Tiên)

NẾN tỏa nồng nàn đêm đông lạnh
HỒNG màu hương ngát hang Bê-lem
CHO nhân gian phúc lòa đấng Christ!
SINH giáng xuống trần đêm 25
NHẬT vui ghi mãi tháng 12
ÁI ố ta đây sẳn mở lòng
HỮU duyên tình nhớ,về xum hợp


Nguyễn Văn Tùng


Đăng nhận xét