Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

Mừng Lễ Giáng Sinh Nhà Thờ Thiềng Đức - Vĩnh Long 2015 - Phần 2

Đoàn múa chánh là Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, và còn nhiều đoàn của các nhà thờ khác tỉnh như đoàn nhà thờ Tiền Giang..v..v..Chỉ có bấy nhiêu ảnh. Thân mời các bạn xem.Trương Văn Phú

Đăng nhận xét