Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Đêm Giáng Sinh Nguyện Cầu!


Đêm đông lạnh lẽo Giáng Sinh
Mân côi lần hạt con cầu nguyện xin
Cầu xin thế giới hòa bình
Chiến tranh, khủng bố rập rình lùi xa

Cầu xin nhân loại thuận hòa
An vui hạnh phúc – Ngôi nhà Hồng Ân
Cầu xin thế giới xoay vần
Xua tan máu lửa - từ tâm lòng người

Phước lành xin Đức Chúa Trời
Ban cho nhân loại sống đời bình an
Giáng Sinh Chúa xuống trần gian
Niềm tin ,hy vọng vô vàn Chúa ơi!

Pleiku mùa Giang Sinh 2015
Ngô Quang Diệp
Đăng nhận xét