Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Mừng Chúa Giáng Sinh


Đêm Thánh vô cùng Chúa Giáng Sinh,
Con chiên ngoan đạo cảnh thanh bình.
Hài nhi, máng cỏ, chào nhân loại,
Cứu thế ra đời rất hiển vinh.
Bác ái yêu thương lòng tín ngưỡng,
Công bình đoàn kết mới an ninh.
Đèn hoa rực rỡ cây thông sáng,
Mùa Vọng Noel sống vẹn tình...

Mai Xuân Thanh
Ngày 07 tháng 12 năm 2015

Đăng nhận xét