Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Du Sơn TựDu Sơn Tự
Nguyễn Trãi (1380 - 1442)

Đoản trạo hệ tà dương
Thông thông yết thượng phương
Vân quy thiền tháp lãnh
Hoa lạc giản lưu hương
Nhật mộ viên thanh cấp
Sơn không trúc ảnh trường
Cá trung chân hữu ý
Dục ngữ hốt hoàn vong

Dịch Xuôi : Lên Núi Thăm Chùa 
PKT 12/12/2015

Buộc mái chèo ngắn,neo thuyền trong ánh nắng cuối ngày,
Vội bước lên chùa để bái yết phương trượng .
(Người đâu không thấy ,chỉ thấy) mây bay phủ chiếc giường thiền lạnh ,
Hoa rụng trôi tỏa hương thơm bên khe suối chảy róc rách ,
Tiếng vượn kêu nghe cấp thiết vang động trời chiều , 
Và, bóng trúc đổ dài khắp sườn núi vắng .
Trước cảnh tình này ,ta đã ngộ được chân ý ,lẽ vô thường của Tạo Hóa , 
Bao lời muốn nói ra bỗng nhiên quên hết tất cả .

Du Sơn Tự
PKT 12/12/2015

Neo thuyền vào nắng cuối 
Hối hả lên chùa xưa 
Mây lạnh giường thiền đón
Hoa thơm dòng suối đưa 
Vượn kêu chiều núi vắng 
Trúc đổ bóng rừng thưa 
Đối cảnh, ngộ chân ý 
Lời nào nữa cũng thừa. 

Lời Thêm: Khoảnh khắc đốn ngộ "thấy" được chân ý là ở ngoài diễn tả bằng ngôn ngữ trần tục. "Dục ngữ hốt hoàn vong - muốn nói bỗng quên lời" hay "lời nào nữa cũng thừa " cũng chỉ là một cách nói cho vui vậy thôi. Không thể nói được nên lời. Thôi thì, năm nay sắp hết, một năm mới sẽ tới, Giáng Sinh đã về đến đầu ngõ, trong giới hạn 100 năm sinh tử trước vô cùng mênh mang của Đất Trời , tôi xin được gửi đến mọi người thân quí, lời Cầu Chúc: Một Giáng Sinh 2015 Ơn Phước, Một Năm Mới 2016 An Lành, Một Tết Xuân Bính Thân 366 Ngày Tình Nghĩa và Hạnh Phúc. 

12/12/2015     
Phạm Khắc Trí

Đăng nhận xét