Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

Mừng Lễ Giáng Sinh Nhà Thờ Thiềng Đức - Vĩnh Long 2015 - Phần 1

Hôm nay cha sở là cha Xưa của nhà thờ Thiềng Đức, cử hành lể Giáng Sinh sớm, tôi được mời tham dự, nhà thờ xây dựng chưa hoàn chỉnh, song cha tổ chức lể trong khuôn viên vừa tạm xong. Vì mẹ cháu Mãn Lộ có chuyện phải đi Sài Gòn chưa về kịp, nên tôi phải đưa cháu theo. 
Buổi lể rất dài và có đãi ăn khuya. song cháu đau bụng nên 7 giờ 30 tôi phải đưa cháu về.
Đoàn múa chánh là Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, và còn nhiều đoàn của các nhà thờ khác tỉnh như đoàn nhà thờ Tiền Giang..v..v..Chỉ có bấy nhiêu ảnh. Thân mời các bạn xem.Trương Văn Phú

Đăng nhận xét