Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Cầu Chúc Giáng Sinh


Bài Thơ Xướng:
Cầu Chúc Giáng Sinh

 Chúc từ quý chị tới đàn anh
Chúc thảy trên ban vạn sự lành
Chúc nước phương cương và đổi gấp
Chúc dân no ấm với thay nhanh
Chúc vui hệt tết khi đoàn tụ
Chúc đẹp hơn tranh lúc diễn hành
Chúc ấy mong rằng mau thể hiện
Chúc đây tất cả với lòng thành.

Thái Huy,12-09-15
***
Các Bài Thơ Hoạ:
Mừng Xuân


Mừng Chị Thầy Em lẫn quý Anh
Mừng cho tất cả được an lành
Mừng ông sức khoẻ luôn đầy đủ
Mừng cháu học hành tấn tới nhanh
Mừng nước Nam ta dần thịnh vượng
Mừng đồng hương Việt vẫn song hành
Mừng xuân dan tộc tình lan toả
Mừng tết đoàn viên sớm đạt thành.

Quên Đi
***
Cầu Chúc Giáng Sinh 2015

Cầu cho bạn hữu các em anh,
Cầu chúc thầy cô được phước lành.
Cầu nguyện dân ta đều phú quý,
Cầu sao đất nước thái bình nhanh.
Cầu tài thọ lộc nghe xôm tụ,
Cầu lúa đầy kho hết khổ hành.
Cầu đó đệ huynh cùng tỷ muội,
Cầu đây Thánh lễ Giáng Sinh thành.

Mai Xuân Thanh
Ngày 18 tháng 12 năm 2015

Đăng nhận xét