Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Đưa Tang Cảm Tác


Bài Thơ Xướng:
Đưa Tang Cảm Tác

Có kẻ nằm yên dưới đáy mồ
Người kia kiếm mãi bóng hư vô
Hương đồng thoang thoảng dòng kênh cạn
Mộ chí im lìm xác lá khô
Một nhánh đào con trông loáng thoáng
Bao ngày tháng cũ hiện lô nhô
Nhiều khi trở lại đưa về đất
Bất chợt tìm trăng vụn nước hồ!

Cao Linh Tử

15/11/2016
***
Các Bài Họa:

Hài cốt nằm sâu dưới đất mồ,
Người ta tưởng nhớ cõi nam vô.
Ruộng nương thiếu nước hoa màu chết,
Nấm mộ đầy gai dại cỏ khô.
Mấy tháng mưa to gây lụt lội,
Ngập nhà nước xoáy nóc còn nhô.
Đôi khi lẫn lộn thiên tai hại,
Chẳng hiểu siêu trăng rụng đáy hồ...

Mai Xuân Thanh
Ngày 15 tháng 11 năm 2016
***
Núm Mồ

Xơ xác cỏ khâu một núm mồ
Đường về cuối nẽo phải chui vô
Mưa dầm nước lũ xác thân rã
Nắng cháy gió vàng xương cốt khô
Hiu quạnh thưa dần mộ chí viếng
Mơ màng đúng hẹn bóng trăng nhô
Thiên thu nằm đấy quên trần thế
Một chiếc lá rơi thoáng mặt hồ!

Mailoc
11-16-16
***
Nào Có Gì Đâu

Trăm năm nào có gì đâu,
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì!
(Cung Oán Ngâm Khúc)

Chung cuộc rồi ai cũng nấm mồ,

Chạy trời không khỏi nắng chui vô.
Minh quân danh tướng thân tàn rã,
Tài tử giai nhân thể xác khô.
Giàn đậu giàn dưa mưa rả rít,
Tàu tiêu tàu chuối đóm lô nhô.
Ngàn năm sau nữa ngàn năm nữa,
Cũng vẫn ô hô tử hỉ hồ!

Đỗ Chiêu Đức
***
Đóng Hòm Từ Thiện

Sống ước nhà riêng, chết ước mồ
Dù người quyền quý, kẻ giang hồ
An tâm nằm giữa lòng quê mẹ
Thanh thản vùi trong mảnh đất nhô
Sang trọng, quan tài to tráng lệ
Đói nghèo, manh chiếu nhỏ sần khô
Có người tâm thiện ra tay giúp
Đóng tặng chiếc hòm đặt xác vô.

Phương Hà
(Tặng Cao Linh Tử, kẻ đóng hòm từ thiện)
***
Cõi Đi Về

Không còn ai nữa quẩn quanh mồ
Rủ bỏ bụi trần âm cảnh vô
Một thuở bôn ba nơi cõi tạm
Ngàn năm yên nghỉ nắm xương khô
Bến mê dục vọng hằng đeo đuổi
Bờ giác sóng đời thôi nhấp nhô
Hoa trắng trao nhau lần tiễn biệt
Lời thiên thu gọi rất mơ hồ

Kim Phượng

Đăng nhận xét