Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Cảm Tạ


Ngày mai lễ Tạ Ơn
Có nhiều điều để ta
Cảm ơn đời, ơn người
Xin cảm ơn tất cả Trước tiên cảm ơn trời
Con tạ ơn Thượng đế
Đời sống này mầu nhiệm
Luật nhân quả; vô thường
Những gì mà con thương
Những gì con đã mất
Điềm lành và điều dữ
Đều cảm ơn, cảm ơn…

Sau đến cảm ơn người
Người ghét lẫn người thương
Gia đình, bạn, thân nhân
Con cháu và ân nhân
Người bạn đời muôn thuở

Những bài thơ dang dở
Những bài thơ thở than
Những bài thơ cởi mở
Mượt mà cõi nhân gian
Cảm tạ, cảm ơn thơ
Thơ đã không ơ thờ,
luôn cho ta cảm hứng

Cảm ơn còm pu tơ
Bạn thân thiết mỗi ngày
Cảm ơn mây trời mơ
Đóa hồng gai đỏ thắm…

Như Nguyệt

23 tháng 11, 2016
Đăng nhận xét