Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Thương!
Thương trăng đây hỏi trăng nì
Trăng bao nhiêu tuổi xuân thì hởi trăng?
Thương rồi cần biết tuổi chăng?
Trăng này mười sáu đẹp vằn vặt soi

Thương trăng đây ướm đôi lời
Trăng bao tình ý duyên đôi không rời?
Thương tình tha thiết không lơi
Trăng dõi chung bước cuộc đời tình si

Thương trăng đây hóa chim di
Trăng lặn đầu núi đây ghì bóng theo
Thương yêu vượt suối núi trèo
Trăng mười sáu tuổi trong veo tình đầy.


Kim Oanh
3/3/2012
***
Bài Cảm Tác: Yêu Trăng

Yêu trăng tôi hỏi chút ni!
Trăng còn độ tuổi xuân thì hay chăng??
hay là đôi tám tròn trăng
Yêu trăng nên ngắm chị Hằng sáng soi

Hỏi trăng, trăng chẳng trả lời
Trăng nhìn tôi chỉ mỉm cười chào lơi

Chân tình thắm thiết không rời
Yêu trăng tôi nguyện một đời mê si

Vì trăng làm cuội thiên di
Bay lên cung Quảng đeo ghì đa theo
Dù cho lặn suối đèo trèo
Tình trăng tôi vẫn trong veo tràn đầy


Song Quang
Siêu trăng 11/2016

Đăng nhận xét