Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Chào Em Con Chim Nhỏ -Thơ Hoài Ziang Duy - Phổ Nhạc Thy Phương


Thơ Hoài Ziang Duy
Nhạc Thy Phương 
Tiếng Hát Thu Trang
Thực Hiện: Nghiêu Minh

Đăng nhận xét