Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Tạ Ơn Cao Vời!Một chút gặp một chút vấn vương
Một chút thương một chút nhung nhớ
Một chút tỳ vết rạn vỡ
Một chút lầm lỡ dang dỡ khổ đau

Một chút xót một chút nghẹn ngào
Một chút hận một chút quên mau
Một chút van xin Trời cao
Một chút ánh lung linh màu ..ban trao!

Tạ Ơn Thiên Chúa nhiệm mầu
Một chút mở mắt buổi đầu đời con!

Kim Oanh
Mùa Tạ Ơn 2016

Đăng nhận xét