Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Mượn Kim


Xin em cho mượn cây kim
Để tôi khâu lại con tim ...bẽ bàng
Từ khi người bước sang ngang
Tình tôi lỗi nhịp cung đàn từ đây!
Còn đâu những phút vui say
Đêm mong ngày nhớ tháng ngày bên nhau
Ôm chi một khối tình sầu??
Mượn kim vá lại tình đầu ...vỡ tim


Song Quang

Đăng nhận xét