Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Tiếng ThuRèm ngoài xào xạc tiếng thu,
Trăng tàn giường lạnh vi vu gió về.
Chiếc thân phòng vắng não nề,
Côn trùng ri rỉ tư bề quạnh hiu!

Song khuya vắng lặng tiêu điều,
Chạnh lòng quê cũ nghe nhiều xót xa.
Đầu thôn tiếng chó xa xa,
Âm xưa khơi lại quê nhà thuở nao.

Ngang trời tiếng vạc lao xao,
Cỏ cây hiu hắt nhuốm màu sương đêm.
Lào xào khóm trúc bên thềm,
Suốt đêm xào xạt như thêm mối sầu.

Bi thu ra rả canh thâu,
Hoà âm lũ dế nhạc sầu trêu ngươi.
Tình thu muôn thuở chơi vơi,
Lòng thu thắm thiết khó rời chữ tâm.

Đồng hồ tích tắc âm thầm,
Suốt đêm nhỏ giọt cho lòng vấn vương.
Nhớ quê thơ thẩn canh trường,
Hoa răm mái tóc điểm sương mất rồi.

Tiếng thu xao xuyến lòng tôi!

Đỗ Chiêu Đức
Trọng Thu 2016


Đăng nhận xét