Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

Ngày Nhà Giáo Việt Nam


Khai tâm mở trí trẻ khơi dòng,
Học hỏi theo thầy tính, toán, đong.
Nhìn tấm bảng đen đầy vết phấn,
Xem bài chữ viết phải cho thông.
Ôn thi đọc thạo làm căn bản,
Hiểu biết tận tường ý mẹ mong.
Cha nhắc, Thầy Cô, ngày kỷ niệm:
Hai mươi, Mười một, thuộc nằm lòng (1)

Mai Xuân Thanh
Ngày 19 tháng 11 năm 2016
(1) Ngày 20 tháng 11 là Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Đăng nhận xét