Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Bến Cũ


Đã mấy mùa thu vắng bóng em
Tôi đi tìm dấu cũ bên thềm
Gió theo cười cợt vô hương vị
Của buổi hẹn hò khi mới quen...

Lá vẫn rơi nhiều qua lối xưa
Chiều đi trên bãi nắng đong đưa
Bến cũ còn đây thuyền chờ đợi
Tôi đếm ngày đi đến bao giờ?

Biện Công DanhĐăng nhận xét