Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Cựu Giáo Sư Nguyễn Nhã&CHS Tống Phước Hiệp - NK 1962-1969

Hội ngộ của Thầy Nguyễn Nhã dạy môn Sử Điạ và những cựu Học sinh ngày xưa tại trường cũ Tống Phước Hiệp Vĩnh Long - Niên khoá 1962-1969

Thế Lang, Tuyết Nga,Thầy Nhã, Ngọc Sương, Bạch Tuyết
Hàng đứng: thứ 1 từ bên trái không nhớ tên,Tuyết Nga,Thế Lang,Tăng thị Mui,Thầy Nhã,Ngọc Sương ,mặc áo xanh không nhớ.
Hàng ngồi : chị áo trắng chị kg nhớ, Bạch Tuyết - Ngọc Hoa - Vân Hồng Những chị không nhớ tên là ngày xưa học khác lớp ...(Huỳnh Đức biết tên các chị giúp dùm)
Võ Tuyết Nga, Tăng Thị Mui
Hình Ảnh: Tuyết Nga
Đăng nhận xét