Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Tri Âm


Tri âm còn đó ngọn đèn
Ngày xưa soi mộng giờ đem soi đời
Ánh vàng huyền nhiệm tinh khôi
Vẫn thầm lặng tỏa sáng ngời đêm đen
Vô ưu tâm thể ngọn đèn
Cho tình tri kỷ bình yên lối về

Du Tử Huỳnh
08/11/2016
Đăng nhận xét