Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Sầu Thu Gọi Đàn - Thơ Duy Quang - Phổ Nhạc Nguyễn Hữu Tân - Thùy Dương


Thơ:Duy Quang
Nhạc:Nguyễn Hữu Tân
Hòa Âm:Võ Công Diên
Ca Sĩ:Thùy Dương


Đăng nhận xét