Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Trăng Rằm Tháng Mười - Sông Cổ Chiên Vĩnh Long 2016

Trăng Rằm đầu hôm tháng Mười, trăng mờ liêu xiêu trong mây xám nhạt
  bên bờ sông Cổ Chiên Vĩnh long.


Hình Ảnh: Trương Văn PhúĐăng nhận xét