Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Đau Khớp Gối


Đau Khớp Gối

Sáng nay đầu gối chuyện gì đây?
Sao đạp xe nghe sượng thế nầy?
Cơm lạt tương cà ngon bữa nuốt
Đêm dài giấc điệp rộng đường bay
Dù mang bộ vó Tôn Hành Giả
Chửa mượn ba ton Lý Thiết Quài
Thuốc rượu gia truyền ta cứ vỗ
Rồi đi đóng thọ giúp người đai !

Cao Linh Tử
20/10/2016
***
Đau Nhức

Già rồi đau nhức chuyện thường đây
Chẳng có than van cái khổ nầy .
Ghế đá chân run tìm chỗ nghỉ
Công viên nắng ấm ngắm vàng bay .
Vai oằn túi nặng không thèm xách
Lưng ngứa tay đơ thật khó quài (*)
Đất khách thời gian trôi lẹ quá !
Bạn bè tuổi hạc cứ lần đai ( die).

Mailoc
11-7-16
***
Chống Gậy

Ai hỏi đau chi chống gậy đây ?
Dáng đi nhăn nhó khó khăn này ?
Vói vô lấy nước bình hơi nặng,
Nên nhói bên hông cốc nhẹ bay.
Thể dục, biếng lười nghe nhức mỏi,
Khom lưng uể oải khó tay quài.
Cháu, con cũng bận không người rãnh,
Đành ráng chịu đau chắc phải đai !

Mai Xuân Thanh
Ngay8 tháng 11 năm 2016
***
Lẽ Thường

Vừa mới giật mình: nhói ở đây
Thì đà lan tỏa khắp thân nầy
Lỏng le xương cốt, xô là ngã
Teo tóp thân hình, thổi muốn bay
Đã hết cái thời cơm nửa thúng
Xa rồi lứa tuổi chuối nguyên quài
Nhưng thôi, già cả ai không thế
Ấy lẽ vô thường: sinh- lão- đai. (*)

Phương Hà
(*)Đai = die ( tiếng Anh ) nghĩa là chết
***
Chịu Thôi

Hoạ Tá Vận(*)


Ngơi nghỉ vừa xong mở máy đây
Email Bạn gởi ngập trang này
Câu từ văn vẻ thơ mời hoạ
Ý tứ thâm trầm thoát tục bay
Cố nghĩ tâm trung tìm chữ đáp
Không ngờ thi đối vướng tên Quài
Nên đành gác bút chào thua vậy
Gặp tử vận rồi phải chịu đai.

Quên Đi
(*) Xin thứ lỗi vì mình không tìm được tên người nào có chữ "Quài", nên đành Tá Vận.Đăng nhận xét