Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Thơ Tranh: Quay Về Kỷ Niệm

Bảy ơi! Lại nhớ anh.... làm sao quên khi một chồng thơ Bảy gửi gắm cho em... em đọc đi đọc lại và chưa tin Bảy đã đi xa....
"Quay Về Kỷ Niệm" cùng anh
Cố ngăn đừng khóc lệ quanh mi nhòa
Một trăm ngày đã trôi qua
Tưởng nhớ ghép ảnh quyện hòa thơ anh.
Mong anh vui mãi tình xanh 
"Quay Về Kỷ Niệm" mộng lành Pleiku!
(Chín Oanh)
19/11/2016


Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét