Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Trăng Mơ ƯớcLòng buồn nhắc chuyện đã qua,
Trò chơi thuở bé với ba đồng tiền.
Để trăng ôm mộng thiên duyên,
Để trăng mỏi mắt khắp miền tìm anh.
Trăng thanh mười sáu mong manh,
Nỡ giam trăng lại còn đành chắn song!
Héo tàn bởi nỗi nhớ mong,
Giọt dài giọt vắn gởi dòng nước trôi.
Bao năm gió táp bời bời,
Ba đồng tiền ấy... cả đời trăng mơ!

Vhp. Hải Vân
( CA 11-11-11 -Trích Tập thơ Giọt Sầu )
***
Như Khơi Niềm Nhớ

Thời gian thấm thoát trôi qua,
Tri tân ôn cố chuyện ba đồng tiền.
Vầng trăng vằng vặc gieo duyên,
Nguyệt cung tiền định đóng thuyền kiếm anh.
Tuổi xanh mười sáu lướt nhanh,
Quảng Hàn thềm quế sao đành khóa song.
Tàn canh hoa héo đợi mong,
Như khơi niềm nhớ chạnh lòng sóng trôi.
Biển tình, bão tố tơi bời,
Tiền xưa đếm lại ... suốt đơi nguyệt mơ.

Mai Xuân Thanh

Đăng nhận xét