Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Mùa Thu Bất Tận(Cảm tác theo Mưa Thu/TY)

Rồi Tình Thu sẽ trao đi
Trong mưa rơi rơi nhè nhẹ
Âm vang lời thơ qua gió
Như ru mãi mộng Xuân thì

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi
Người đem mưa nắng theo mùa
Nâng niu cây đời tươi tốt
Hồn thơ bay mãi không thôi

Tôi mơ những mùa Thu tới
Thi ca bắc nhịp cầu vồng
Đôi bờ hân hoan hội ngộ
Rồi đi vào cõi hư không.

ChinhNguyen/H.N.T. 
 Nov.5.2016

Đăng nhận xét