Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Thơ Cho Người Nằm Xuống

Kính 2 chị em:Cô 6 Chọt (KP)và cô 9 Đông(KO) thân
Anh SQ ngày qua có đọc trang Long Hồ Vĩnh Long và có mấy vần thơ họa và một bài thơ, cảm xúc khi đọc tuỳ bút ngắn của KP. Xin gởi đến Cô 6 và cô 9 nhân tưởng nhớ 49 ngày mất của nhà thơ Lê kim HiệpBài Xướng: Thơ Cho Người Nằm Xuống

(Tưởng nhớ 49 ngày mất của nhà thơ LêKimHiệp)

Người về cát bụi để bao thương
Bao nhớ, gia đình mãi vấn vương
Nghĩa Chị sầu dâng bao nước mắt
Tình em lệ đổ nói sao tường
Trần gian người bỏ, vui thanh thản
Nơi cõi vô thường lắm gió sương
Nhà cũ còn hằn bao ký ức
Bao giờ tìm được chút dư hương??!

Song Quang

Riêng cho Kim Phượng và Kim Oanh
***
Bài Họa: Tưởng Nhớ Nhà Thơ Lê Kim Hiệp

(Kỷ niệm 49 ngày mất của nhà thơ Lê Kim Hiệp)

Từ giã đi luôn nhớ tiếc thương,
Gia đình quyến thuộc mãi tơ vương.
Thi nhân quá cố miền sanh vãng,
Cát bụi phản hồi đất tỏ tường.
Lưu luyến thâm tình huynh tỷ muội,
Thương hoài kỷ niệm với phong sương.
Đôi lời tưởng nhớ Em Kim Hiệp,
Thoát tục qui tiên phản phất hương.

Mai Xuân Thanh
Đăng nhận xét