Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Nén Nhang Thắp Nhớ Đức Trần


Lại về ngày giỗ đức Trần
Nén nhang lòng thắp muôn phần rưng rưng
Nhớ người tài trí anh hùng
Ba lần thắng giặc Nguyên Mông hung tàn

Lấy dân làm gốc rễ vàng
Dùng người tài đức giữ an nước nhà
Vượt bao bão táp phong ba
Chống chèo non nước vượt qua hiểm nghèo

Bạch Đằng giang tiếng sóng reo
Phá tan thuyền giặc chìm theo nước tràn
Diên Hồng hội nghị danh vang
Tiếng hô quyết chiến lời toàn dân rung

Vua tôi đoàn kết một lòng
Quyết tâm chống kẻ thù chung ngàn đời
Biết bao trận thắng tuyệt vời
Vân Đồn Vạn Kiếp...sáng ngời uy danh

Chiến công ghi khắc sử xanh
Giỗ Người nhang khói chòng chành tiếc thương
" Dân làm gốc giữ quê hương
Mất dân tổ quốc trăm đường nguy nan "
Lời Người căn dặn rõ ràng
Bóng Người mãi đứng hiên ngang giữa trời

Trầm Vân

Đăng nhận xét