Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Ngắm Quỳnh


Ngó quỳnh rực rỡ giữa đêm mưa,
Không biết hương nồng có nhạt đưa?
Phải rụng rời cành khi mới sớm
Hoặc lìa khỏi cuống lúc vừa trưa?
Trang đài ấp ủ bao năm tháng.
Quí phái khai hoa mỗi một mùa.
Mưa nắng đâu hề chi nét đẹp.
Xòe môi tròn nở khoái nhìn chưa!

Hoành Trần
17/9/16
Đăng nhận xét