Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Nhớ Ơn Đức Trần Hưng Đạo


Nhớ Ơn Đức Trần Hưng Đạo

Nước ta lịch sử quá oai hùng
Quyết chống xâm lăng diệt bạo hung
Giặc Bắc Nguyên Mông tràn đất tổ
Tướng Nam Hưng Đạo trả thù chung
Đánh tan bọn ác không khoan nhượng
Bảo vệ giang sơn đến tận cùng
Nhân cách, tài năng ghi sử sách
Ngàn năm vằng vặc đức kiên trung.

Phương Hà
( 20/8 ÂL năm Bính Thân 2016 )
***
Các Bài Họa:
Ngày Giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Hưng Đạo Vương truyền tụng tướng hùng,
Đánh tan giặc dữ bọn gian hung.
Toa Đô tử trận, quân phơi xác,
Ô Mã Nhi đầu nợ nước chung.
Công đức Thánh Trần, yên vạn đại,
Lưu danh Thủy chiến vững vô cùng.
Tài năng thao lược đầy nhân cách,
Sử sách ngàn thu bậc hiếu trung.

Mai Xuân Thanh
Ngày 24 tháng 09 năm 2016
***
Nhớ Về Đức Thánh


Nhớ Đức Thánh xưa, non nước hùng;
Uy danh lẫm liệt, diệt cường hung.
Trăm dân đoàn kết, lời vang vọng;
Một hội Diên Hồng, tiếng nói chung.
Mấy thuở dương danh, non nước vững;
Ba phen Sát Thác, giặc đường cùng.
Sử xưa đọc lại, tai còn vẳng :
Nghìn thuở nêu gương : một chữ "Trung". (**)

Danh Hữu
(*) Đức Thánh Trần Hưng Đạo, húy là Trần Quốc Tuấn, sinh vào
khoảng năm 1226/1227. Ông được phong tước Hưng đạo đại vươngdo đó mà dân gian gọi ông là Đức Trần Hưng Đạo.
Ông mất vào ngày 20 tháng 8 năm Kỷ hợi (1300) tại tư gia ở Vạn Kiếp.
(**) Đức Trần Hưng Đạo đã gát qua bên mối thù nhà để hết lòng lo việc nước. Ba lần cùng với anh là Tuệ Trung Thượng Sĩ đánh thắng quân Nguyên Mông một đế quốc hùng cường nhất thế giời thời ấy, trong thế trận trường kỳ 30 năm dài (1258,1285,1288). Cuốn Vietnam của Karen Wills do Lucent Books xuất bản tại San Diego năm 2000, đã có nhận xét: Ba trăm nghìn quân Mông cổ đã không thắng nổi chiến thuật du kích của người Việt (tr 30).
***
Trang Sử Vàng


Bảo vệ giang san tỏ chí hùng
Đức Trần ba lượt đuổi Nguyên hung
Diên Hồng bô lão lòng như một
Sĩ tốt Bình Than tỏ ý chung
Thái tử Thoát Hoan tìm nẻo trốn
Toa Đô đại tướng bước đường cùng
Gương ngời sử sách Trần Hưng Đạo
Gác bỏ tư thù bậc nghĩa trung


Quên Đi

***
Nén Hương Kính Dâng Đức Thánh

Địa linh Trời Đất sản anh hùng
Vận nước bao lần gặp cát hung .
Giặc Bắc xăm lăng gây oán hận
Quân Nam quyết chẳng đội trời chung.
Lạc Hồng dòng máu lưu không dứt
Tổ Quốc non sông giữ đến cùng .
Kính cẩn nén hương dâng Đức Thánh
Ngàn năm hậu thế tấm gương "Trung"

Mailoc
***
Noi Gương Tiền Nhân
Mượn vận bài thơ của chị Phương Hà

Lịch sử Việt Nam chí quá hùng
Nhiều phen phá giặc diệt tàn hung
Diên Hồng hội nghị vang lời quyết
Sát Đát toàn dân vọng tiếng chung
Bại Tướng Toa Đô tìm lối trốn
Đức Trần Hưng Đạo đánh đến cùng
Noi gương người trước mau đoàn kết
Gìn giữ sơn hà đáp nghĩa trung

Song Quang

Đăng nhận xét