Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Bâng KhuângBàng hoàng sân trước lá đầy sân,
Cỏ biếc sương thu hạt trắng ngần 
Xột xoạt bên hè ai quét lá?
Chạnh lòng lữ khách kiếp chinh nhân 

Đường trưa lặng bước nỗi sầu dâng,
Lựu đỏ hè đi sắc nhạt dần 
Con bướm chập chờn rung rẩy cánh,
Tháng ngày ngao ngán cảnh phù vân 

Chiều về theo gió áng mây Tần 
Man mác lòng ai cứ mỗi lần 
Hai mái đầu già nhìn không nói
Giáo đường xa vắng tiếng chuông ngân 

Hoàng hôn hoi hóp nắng thu phân 
Vòi vọi trời trong lửng thửng Hằng
Đất khách trăng xưa tìm chẳng thấy 
Ngang đầu tiếng hạc bỗng bâng khuâng!

Mailoc
Trung Thu Cali
9-15-2016
Đăng nhận xét