Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Gởi Người Cõi Hư Linh


Gởi Người Cõi Hư Linh 

Hồn thiêng quanh quẩn ở trần gian
Hay đã định cư chốn suối vàng?
Giỗ chạp cúng bày dăm món thịt
Tiệc tùng đợi cháy nửa cây nhang
Ba tuần rót rượu chưa đầy cốc
Một tiếng dzô lon chật cả bàn
Con cháu thời nay không lễ bái
Ông bà quở trách hãy khoan khoan...

Cao Linh Tử
15/9/2016
***
Như Một Lời Nhắc Nhở


Ngày nay nhân mãn nạn dương gian,
Xuất thê đi tu ước được vàng...
Chết chóc hồn tìm về địa phủ,
Ma chay, cúng kiến đốt trầm nhang.
Đông người rậm đám chờ ăn nhậu,
Lễ bái rùm beng đợi chật bàn.
Hậu bối ham chơi, ai giỗ quảy,

Cữu huyền thất tổ chẳng dung khoan...


Mai Xuân Thanh

Ngày 24 tháng 09 năm 2016
***
Cúng Cô Hồn Tháng Bảy

Bao người từ giã chốn nhân gian
Đâu đã yên vui ở suối vàng
Hồn mãi vật vờ nơi cõi thế
Dạ còn lưu luyến bát hương nhang
Trước làn khói tỏa tâm thành kính
Trong tiếng nguyện cầu giọng nhặt khoan
Xin các cô hồn về nhận lễ
An nhiên thanh thản tụ quanh bàn.

Phương Hà

Đăng nhận xét