Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Những Đóa SenCạnh xác mai vàng đầy lối nhỏ
Tinh anh sen trắng độc vươn cao
Động lòng mấy cảnh đời bên đó
Sóng dập lênh đênh khách má đào.

Từ dưới bùn nhơ với giá trong
Vượt lên đứng thẳng ngắm trời đông
Hương thơm ngát tỏa mà thanh khiết
Tòa ngự tâm hồn với pháp không.

Nhăn mày nhấp chén mùi tân khổ
Chớ trách cao xanh lắm phũ phàng
Về với tâm mình tìm phúc lạc
Vô thường giả tạm phút truy hoan.

Cao Linh Tử
Ảnh phụ bản của tác giả chụp

Đăng nhận xét