Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Thu Chết Rồi ChưaThu chết rồi chưa hỡi tiết đông
Phải chăng lá úa rụng nao lòng
Giá băng sao nở ươm dòng tưởng
Bóng ráng đang còn dệt ước mong
Vắt vẻo mây buồn trôi lạc lối
Âu sầu gió tạt rớt ngoài song
Nhưng thôi từ lúc đông vừa đến
Thu cũng chết rồi em biết không!

Nguyễn Đắc Thắng
(2014)
***
Tình Thu Vẫn Đây

Chút mưa se lạnh ngỡ vào đông,
Thu vẫn còn đây ấm cõi lòng.
Lá đổ cho vàng khơi nỗi nhớ,
Áo bay để tím nhuộm niềm mong.
Đường xưa in dấu chân đầu ngõ,
Nhà cũ khắc hình bóng bên song.
Pháo cưới rượu nồng vang thuở ấy,
Tim ai nhói buốt biết hay không?

Hoành Trần
09/09/2015
Đăng nhận xét