Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

Cuộc Đời MáMâm cơm với mớ lòng tong
Nuốt trôi đạm bạc no lòng bữa ăn
Chân chim đôi mắt nếp nhăn
Lem nhem khói bếp không ngăn lệ trào
Căn nhà trống trước dột sau
Những hôm trăng sáng lọt vào mái tranh
Đời má quên cả xuân xanh
Chắt chiu hạnh phúc trọn dành thủy chung
Tâm hương quyện cõi muôn trùng
Hồn thiêng quấn quýt vui cùng đàn con

Giỗ má trọn niệm bình yên

Kim Phượng

(24.9 Ngày giỗ Má)


Đăng nhận xét