Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Mặt NạTrong phố chợ có người buôn mặt nạ
Trẻ vây quanh chọn lựa món đồ chơi
Người trả tiền không mấy ai mặc cả
Mua niềm vui đâu trả giá bao giờ?

Trẻ con thích đóng vai ba đồ đệ
Phò Đường tăng tìm nhân nghĩa cho đời
Không ai muốn mình trở thành kẻ ác
Quỉ không còn đến chỗ trẻ vui chơi

Không tìm thấy khuôn mặt loài quỷ dữ
Một món hàng ế ẩm chẳng ai mua
Giữa chợ đời nhìn đâu ta cũng thấy
Phơi bày ra nhiều mặt nạ con người

Vốn người đời luôn quí yêu cái thiện
Nên chọn mua nhiều khuôn mặt nhân từ
Có mấy kẻ chơi trò mang mặt nạ
Giấu điều gì sau khuôn mặt thiền sư?

Ngọc Hiệp

Đăng nhận xét