Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Cảm Thương Ghi Vội


Cảm xúc ghi vội mấy câu kính tặng thầy.

Xướng:Cảm Thương Ghi Vội
           
Đọc thơ những muốn đến ôm thầy
Ước được giờ người cũng ở đây
Nấu nước củi tre ôn chuyện cũ
Pha trà ấm sứ học lời hay
Hồn xưa sót lại đời chia nẻo
Nghĩa trọng thương hơn buổi xẻ bầy
Tìm lại những gì ta đã mất
Dù nay sư đệ tóc như mây!

Cao Linh Tử
16/9/2016
***
Các Bài Họa:
Rất cảm động nên có đôi lời cùng huynh.
Chia Sẻ Cùng 

Có dịp nào đâu để viếng thầy?
Làm dân lưu lạc đến nơi đây.
Trong lòng luôn nhớ điều răn đẹp
Tất dạ ghi sâu phép tắc hay.
Nay ngẫm cảnh mình hơi lẻ phận
Chừ xem thơ bạn lại thương bầy.
Đời qua đôi lúc quay nhìn lại,
Như một trang buồn vẽ bóng mây!

Hoành Trần
16/9/16
***
Thương bác thợ mộc Cao Linh Tử đã quên cuộc vui để đóng hòm từ thiện

Cảm Thương

Cám ơn thương mến viết cho thầy

Lòng muốn đi về, thật khó đây 
Tuổi hạc liều xiều người có thấu?
Cái già gậm nhấm ai nào hay!
Nhớ hoài áo trắng khi tan lớp
Khóc hận quê hương lúc rã bầy.
Đất khách thu buồn nhưng đẹp lắm!
Một mình thơ thẩn gió cùng mây

Mailoc
9-15-2016
***
1/ Cảm Thông

Cảm tác bài thơ đẹp... của thầy,
Chứa chan tình cảm buổi xưa đây.
Ly hương ổn định an cư... Mỹ,
Đất khách sinh cơ lạc nghiệp... hay.
Hội ngộ anh em vui tỷ muội,
Vĩnh Long bằng hữu cạn ly đầy.
Chúc mừng viên mãn ... ngày sum họp,
Hạnh phúc bên nhau...mái tóc mây!

2/ Tôn Sư Trọng Đạo

Trọng Đạo, tôn Sư, quý mến thầy,
Văn chương chữ nghĩa cũng từ đây.
Buổi xưa học hỏi, thường khen ...giỏi,
Thế sự thăng trầm mới hiểu ...hay.
Thời loạn biệt ly, mà rã đám,
Hòa bình lưu lạc, cũng tan bầy.
Bèo trôi lạnh lẽo xuôi dòng nước,
Vóc hạc nhành mai, điểm tóc mây...

Mai Xuân Thanh

Ngày 16 tháng 09 năm 2016
***
Đồng Cảm

Tuy tui chẳng được tiếng làm Thầy
Nhưng thấy xướng rồi họa ở đây !
Cảm động vô cùng lời thắm thiết
Chân thành chia sẻ viết bài hay
Ước mơ cả nhóm" vườn thơ thẩn"
Mong muốn thi nhân kết hợp bầy
Chữ nghĩa vô tình luôn nối kết
Đâu phân già trẻ có trời mây

Song Quang
***
Cám Nghĩa Sư Đồ

Thơ Thẩn Cao Linh nhớ đến thầy,
Sư đồ thắm thiết nghĩa là đây.
Nhớ xưa giảng dạy bao điều tốt,
Tưởng lúc học hành mọi lẽ hay.
Cứ ngỡ mãi luôn ơn tắm gội, *
Nào ngờ có lúc phải tan bầy.
Phương trời cách biệt bao mong nhớ,
Ngàn dặm thôi đành ngắm bóng mây!

Đỗ Chiêu Đức
*Lấy ý ở thành ngữ " Xuân Phong Hóa Vũ 春風化雨 ": Xuân Phong là gió xuân, chỉ sự Giáo dục. Hóa Vũ chỉ Mưa kịp lúc. Xuân Phong Hóa Vũ chỉ Được sự giáo dục ân cần tận tâm khiến người học như được tắm gội trong mưa xuân mát mẻ thoải mái.

Đăng nhận xét