Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Ta Mời Em Dừng LạiTa mời Em dừng lại
bởi mình người Việt-Nam
dễ dàng câu thông-cảm
tâm-sự nặng cưu-mang

Ta mời Em dừng lại
cho ta tỏ chút tình
tình quê-hương chan-chứa
lâu rồi, ta lặng thinh

Ta mời Em dừng lại
ôn lịch-sử giống nòi
gương hy-sinh trung-dũng
bốn nghìn năm chưa thôi

Ta mời Em dừng lại
cho ta kể chuyện tình
nuôi ta thời thơ dại
còn dấu kín trong tim

Ta mời Em dừng lại
hơn ba năm dài qua
ba năm dài tranh sống
trên mãnh đất lạ-xa

Ta mời Em dừng lại
nghe vài bản nhạc buồn
xót-xa em tuổi dại
đả thành kẻ tha-hương

Ta mời Em dừng lại
hát bài ca cộng-đồng
"Việt-nam hai câu nói
sau cùng khi lìa đời..." *

Ta mời Em....mời mãi
trời bừng sáng hôm nay.

Võ Phan Trung
1978
(*) Lời bản Việt-Nam Việt Nam, nhạc Phạm-Duy.

Đăng nhận xét