Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Cuồng Si - Thơ:Quách Như Nguyệt - Phổ Nhạc:Ngô Bảo Quốc


Thơ:Quách Như Nguyệt 
Phổ Nhạc:Ngô Bảo Quốc
Tiếng Hát: Tâm Thư


Đăng nhận xét