Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Vô ThườngĐời người tịnh thể vô tâm
Sáng soi bờ giác, trăng rằm tỏa hương
Hồn len vào ngõ vô thường
Qua rồi mê đắm, hoàn lương trở về..

Bùi Thanh Tiên

Đăng nhận xét