Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Khúc Tango Trắng -Thơ Hồng Thúy - Phổ Nhạc Nguyễn Tuấn


Thơ: Hồng Thúy
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Ca sĩ: Tâm Thư
Hoà âm: Đặng Vương Quân
PPS: Đặng 
Hùng 

Đăng nhận xét