Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Một Sáng Sương Thu Sau Vườn

           Sáng sớm sương thu đìu hiu sắc
           Lá vàng không giữ chặc mùa rơi
             Tiếng dương cầm trầm bỗng xa xôi
         Như thầm gọi mùa đừng... vội vã
Để thu em rộn rã hương đời
Nhưng ...........
lá vẫn rơi ... chậm chạp.. im lời
Mùa............ 
vẫn lạnh sương rơi ...vai gầy guộc nhỏ
(KimOanh)Kim Oanh
Thu Melbourne 5/2014

Đăng nhận xét