Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Thái Huy Mừng Sinh Nhật Kim OanhNay chúc birthday Chín Nút Oanh
Tâm thân an lạc với công thành
Cứ luôn Thơ Thẩn cùng liền chị
Và mãi Thẩn Thơ với quí anh
Giải tỏa tấm lòng nhiều trắc ẩn
Sẻ chia cuộc sống quá mong manh
Do bao biến cố trên quê mẹ
Gắng gượng tìm quên cũng chẳng đành…

Thái Huy
5-16-2016

Đăng nhận xét