Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Chân Sáo Ngày Xưa - Mừng Sinh Nhật Cô Em 2016


(Trường Tống Phước Hiệp, Vĩnh Long -1973)

Này cô em gái chích chòe
Mini tà vạt quần loe một thời
Sân trường chân sáo giờ chơi
Vô tư tuổi ngọc vui đời học sinh
Cổng trường ai đó trộm nhìn
Lời chưa dám ngỏ lặng thinh đợi chờ
Trên cành phượng vỹ ngẩn ngơ
Tiếc chàng Kỹ Thuật dại khờ chôn chân

Kim Phượng
Chúc mừng sinh nhật cô em, Người một thời đã làm cho học trò Áo xanh của chị khôn đốn...

Đăng nhận xét