Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Buồn Đêm Thu


(Đêm Thu New zealand)

Mùa thu có lá vàng rơi
Đưa người em nhỏ một đời sang ngang!
***
Em hỡi giờ đây xa cách rồi
Có buồn chi nữa cũng qua thôi
Mây thu giăng thấp mờ chân núi
Bóng nhạn bay xa khuất sau đồi
Vẫn biết đời ta không xum họp
Rượu mừng chưa cạn đã chia phôi
Người đi kẻ ở tình dang dở
Chiếc lá xa cành bỏ cuộc chơi
Đường vắng xưa còn chung bóng đôi
Âm thầm anh đếm bước đơn côi
Sương thu mờ ảo người năm cũ
Thoáng thấy em cười qua nét môi

Biện Công Danh

Đăng nhận xét