Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Thầy Phạm Khắc Trí, Lý Tòng Tôn&Kim Mừng Sinh Nhật Kim Oanh


Kim Oanh
Vừa độ Trăng tròn lẽ
Có bánh, có rượu nhớ chia cho Thầy cô và bạn bè nghen
Happy Birthday KimOanh!

Lý Tòng Tôn & Kim
***

Lúc này cữ ngọt, cữ rượu nhưng thấy quà sinh nhật bánh và rượu Tôn & Kim gứi biếu Kim Oanh,trông thèm quá, tuổi già tôi lại muốn được chia phần.
Happy Birthday Kim Oanh! Cám ơn Tôn & Kim.
Cầu chúc an lành cho mọi người

Phạm Khắc Trí

Đăng nhận xét