Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Luận: Thân-Thể!Thân với Thể gọi là Thân-Thể
Thân-xác người, ta gọi xác-Thân
Thế nên Thân chính là Thần
Thể là Thể xác, thuộc phần cân đo

Có sự sống! Thân do trú Thể
Thân xuất rồi thì Thể trống không
Thân vào một cõi mông lung
Thể ra nghĩa địa, xác cùng rữa tan

Buông tay trắng, đâu bàn thế sự
Bả vinh hoa cũng tự thả trôi
Tiếc cho Thân bỗng chơi vơi
Cõi mông lung ấy chẳng nơi bến bờ!

Trong thể xác Thân là Thần trí
Tạo tinh thần, khí phách buồn vui
Quý Thân thì phải luyện tôi
Biết yêu xác Thể phải rời độc Tham

Sân, Si vốn chứa toàn độc tố
Khiến xác Thân nhiễm khổ trần ai
Thương Thân phải biết đúng sai
Tu Thân tránh nhiễm nghiệp tai ác này

Thân vô nhiễm Thể-Thân tươi sáng
Khí tinh thần phát sáng hào quang
Sống đời thanh thản an nhàn
Hồi hương có chốn, có đàng trú Thân

Phần Thể xác hư không đại thể
Cõi khởi đầu vô thủy, vô chung
Vô thường, vô ngã không cùng
Thân rời cõi tạm, thủy chung viên hoàn.

Nguyên Khang.
Nhân lễ Phật Đản
11/04 Bính Thân


Đăng nhận xét