Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Xót TìnhGiữa ngả ba đời ta đứng đợi
Đón chuyến đò khuya cuối của đời
Mấy lượt sang sông tình chìm nổi
Nhờ em phơi hộ mảnh tình rơi
Ta đem về dấu trong hơi thở
Dặn khẽ nhịp tim đập nhẹ nhàng
Sợ lắm mong manh tình dễ vỡ
Bến vắng....
Đò xa...đời qua quá vội vàng

Phủ Hiền

Đăng nhận xét