Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Giản Kim Dung và Tang Quyến Cảm Tạ

Giản Kim Dung cùng Tang Quyến, Chân thành gởi lời cảm tạ đến:

- Ban Biên Tập:
longhovinhlong.blogspot.com
huynhhuuduc.blogspot.com

- Các Thân Hữu:
Nguyễn thị Hồng Điệp
Lê Thị Tuyết
Nguyễn thi Hạnh
Lê Ngọc Điệp
Hoàng Thị Thơ
Nguyễn Thị Ngọc Sương
Lê Thị Kim Phượng
Hoàng Xuân Khải 
Mạc Tích Đức 
Nguyễn Thành Khai
Huỳnh Hữu Đức
Các Bạn Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp NK 62-69 đã cùng chia buồn với Gia Đình chúng tôi.

Giản Kim Dung cùng Tang Quyến 
             Đồng Cảm Tạ
                                                                                                 
Đăng nhận xét