Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Thành Kính Phân Ưu Chị Hai Của Bạn Mạc Tích Đức Qua Đời


Chúng tôi được tin trễ Chị Hai của Bạn Mạc Tích Đức Cựu học sinh Tống Phước Hiệp,
niên khoá 1962-1969 đã mãn phần tại California USA Hưởng Thọ 86 tuổi.
Chúng tôi xin Thành Kính chia buồn cùng bạn Tích Đức và Tang quyến. 
Nguyện cầu cho Hương Linh Cụ Bà sớm về Cõi Vĩnh Hằng. 

Đồng Kính Phân Ưu 
Giản Kim Dung
Lê Thị Tuyết
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thi Hồng Điệp
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Lê Thị Kim Phượng
Huỳnh hữu Đức

Nguyễn Thị Sương cùng các Bạn lớp B1 TPH Vĩnh Long
Đăng nhận xét